Atragerea investițiilor. Sfaturi utile pentru o afacere de succes - #dozadesucces

Atragerea investițiilor. Sfaturi utile pentru o afacere de succes

Startup Stock Photos

Am un proiect investițional, dar nu am bani. Am o idee, dar nu găsesc surse financiare sau un potențial finanțator. În cele din urmă, am găsit finanțator și  şi resurse pentru proiectul meu, însă cum „să-l pun frumos pe tavă” că să obțin banii? Acestea sunt întrebările şi principalele probleme pe care le întâmpină mai mulți tineri ambițioși care au idei, dar nu au capital inițial.

Acum, când ai mai aflat mai multe informaţii, ai putea cu uşurinţă atât să realizezi un proiect, cât şi să îţi realizezi marele vis.

Hai să o luăm de la început. Fiecare proiect pornește bineînțeles de la o idee. Prin urmare, ideea pe care o propui potențialului finanțator trebuie să fie una bine structurată şi inovativă care are un impact pozitiv asupra domeniului de referință.

Dacă ai dat contur ideii tale, ai putea să treci la următoarea etapă, cea la care ai nevoie de un plan de afaceri.

Ce este un plan de afaceri?

Așadar, planul de afaceri reprezintă un document utilizat pentru planificarea strategiei, activității unui proiect și modelul financiar (CashFlow), ceea ce va demonstra finanțatorului plasarea profitabilă a banilor.

Foarte mulţi au înțeles definiția și tot ei  nu cunosc definiția pentru termenul de plan bun de afaceri. Echipa celor de la „Innovative Consulting Group”, pe care îi găsești aici, îți oferă câteva sfaturi utile pentru un plan de afaceri bun:

 1. Este un plan simplu? Este ușor de înțeles şi de urmat? Comunică conținutul ușor și practic?
 2. Este un plan specific? Obiectivele sale sunt concrete și măsurabile? Include acţiuni şi activități (fiecare cu date specifice de completare), anumite persoane care să se ocupe de acestea și anumite bugete?
 3. Este un plan realist? Sunt obiectivele de vânzări, bugetul de cheltuieli și datele importante realiste? Nimic nu împiedică implementarea ca nişte scopuri nerealiste.
 4. Este planul complet? Include toate elementele necesare?

Trebuie de menționat că cerințele incluse într-un plan de afaceri variază, depinzând de scopul urmărit. Astfel, de exemplu, un plan de afaceri menit să atragă investitorii  va demonstra profitabilitatea investiției, iar unul creat pentru obținerea creditului va trebuie să confirme capacitatea întreprinderii de a rambursa creditul în termenii stabiliți.

După ce ai răspuns la toate întrebările, urmează să afli care sunt componentele de bază folosite pentru pregătirea unui plan de afaceri:

 1. Foaia de titlu: va include denumirea întreprinderii, logo-ul ei, denumirea documentului, esența lui, cui îi este adresat, datele de contact ale întreprinderii, datele de contact ai autorului planului de afaceri, data realizării.
 2. Conținutul planului de afaceri: va reflecta denumirea capitolelor, subcapitolelor și numărul paginii cărora le corespunde.
 3. Datele de bază: acestea pot fi prezentate sub formă de tabel: forma organizatorico- juridică, adresa juridică, valoarea investiției necesare/creditului solicitat, coeficientul de îndatorare etc.
 4. Rezumatul planului de afaceri: va include o prezentare succintă a ideilor reflectate detaliat în capitolele următoare ale planului de afaceri.
 5. Conceptul planului de afacerii: se va descrie compania (istoricul fondării, dezvoltarea rețelei de filiale și reprezentanțe, piața de desfacere, clienții, rezultatele financiare obținute în ultimii doi ani), proiectul finanțat (scopul, strategia, investițiile necesare).
 6. Analiza pieței: se va studia sectorul, tendințele pieței, concurenții de bază și avantajele întreprinderii față de aceștia.
 7. Analiza SWOT: prin prisma factorilor interni (ce depind de managementul întreprinderii) și externi (care nu depind de respectivul) vor fi prezentate avantajele și dezavantajele întreprinderii față de concurenții săi, oportunitățile în evoluția ei și piedicile care pot interveni.
 8. Strategia de marketing: va descrie politica de preț, canalele de desfacere a producției, promovarea. Totodată, aceasta va determina cele mai efective metode și tehnici de atragere și menținere a clienților de către întreprindere.
 9. Managementul și structura organizatorică: va oferi date despre structura organizatorică a întreprinderii, conducerea, angajații (inclusiv nivelul de calificare) și motivarea acestora.
 10. Procesul de producție și furnizorii: la această etape se vor descrie întregul proces de producție (fazele, utilajul etc.) și furnizorii de bază (inclusiv metodele de achitare).
 11. Previziunile financiare: vor fi prezentate date privind proiectul finanțat: valoarea, sursele de finanțare, cheltuielile aferente proiectului, veniturile estimate etc.
 12. Analiza riscurilor: vor fi analizate riscurile aferente proiectului finanțat și metodele de minimizare.
 13. Vor include diagrame, scheme, prognoze, tabele, fotografii.

În sfârşit am creat un plan de afaceri. Dar, nu trebuie  să te grăbeşti. Treci cu vederea și peste check list-ul de greșeli prezentat mai jos:

 1. Planul este prea lung, prea tehnic sau prea detaliat;
 2. Datele financiare nu sunt în concordanţă cu restul planului;
 3. Lipsește partea de planificare a acţiunilor propuse;
 4. Misiunea şi strategiile sunt orientate pe prezent în loc de viitor;
 5. Nu sunt identificaţi factorii cheie de succes;
 6. Nu există focus pe consumator;
 7. Lipsa/insuficienţa datelor despre piaţă;
 8. Incapacitatea de a identifica concurenţa si de a reacționa la acţiunile sale;
 9. Lipsa unui plan de marketing;
 10. Subfinanţare sau un tip nepotrivit de finanţare;
 11. Planul nu răspunde cerinţelor destinatarului;
 12. Subestimarea cheltuielilor și/sau supraestimarea veniturilor;
 13. Subestimarea timpului necesar lansării noilor produse/servicii.

După ce ai verificat pentru ultima dată, poţi să fii mândru: tocmai ai scris un plan de afaceri de succes.

Baftă!

Ai găsit o greșeală? Selecteaz-o și apasă Ctrl+Enter.

Urmărește Doza de Succes pe Instagram și Telegram.


Mulțumim!

Editorii noștri au primit o notificare.